Pure-Fit® FGR

Ống cao su thực phẩm

  • Ống chuyên cho CIP
  • Đạt FDA 21 CFR 175.300, 3A, và USDA
  • Ống cao su thực phẩm từ USA
  • Nhiệt độ làm việc: -40OC đến 121OC
  • Ống vận chuyển hầu hết các loại sản phẩm thực phẩm
  • Cực kì đàn hồi và chắc chắn

Contact to us