ỐNG CAO SU THỰC PHẨM

  • Đạt chuẩn FDA, BfR của Thực phẩm
  • Nhiệt độ làm việc: -40°C đến +120°C
  • Có thể tiệt trùng ở 150°C trong 30 phút
  • Áp suất làm việc: 10bar
ng-cao-su-thc-phm-song-hng-pht

Contact to us