KHỚP NỐI TEFLON – KHỚP NỐI THẲNG REN ĐỰC MC

  • Khớp nối nhanh teflon
  • Loại: khớp thẳng ren đực MC
  • Vật liệu: PFA
  • Ứng dụng: kết nối ống teflon chịu nhiệt, chịu áp, chịu các loại hóa chất ăn mòn
  • Phụ kiện ống mềm
0963 862 156

Contact to us