TẤM SILICONE DẪN ĐIỆN

  • Vật liệu: silicone
  • Nhiệt độ vận hành: -50oC đến 240oC
  • Áp suất: 6Mpa
  • Độ cứng: 75° Shore A
  • Độ dày: 0.2 – 3mm
  • Màu: đen
0963 862 156

Contact to us

jQuery(document).ready(function($){ window.location.href="http://www.songhungphat.com/NHUA/shop"; });