TẤM CAO SU THỰC PHẨM EDPM

  • Nguyên liệu EPDM rất mềm, liên kết sunphur
  • Độ kéo dãn coa
  • Không có nitrosamine
  • Không chứa PAK theo chỉ thị  Directives 2005/69/EG
Danh mục:
tm-cao-su-thc-phm-edpm

Contact to us

jQuery(document).ready(function($){ window.location.href="http://www.songhungphat.com/NHUA/shop"; });