J 4-3 RIGID SILICONE HOSE

  • Chất lượng thực phẩm
  • Hai lớp
  • Bề mặt trong nhẵn
  • Đặc tính dòng chảy tốt
  • Chịu được áp suất và chân không
  • Khá nhiệt độ cao và kháng lạnh
  • Nhẹ
  • Ngọn lửa chậm theo UL94-V0
  • Tẩy bụi trong phòng sạch
j-4-3-rigid-silicone-hose-song-hng-pht

Contact to us