ỐNG SILICONE DÂY VENA TECHNOSIL

  • Ống silicone dây trong, mờ
  • Tiêu chuẩn thực phẩm, dược phẩm
  • Nhiệt độ: -60°C/180°C
  • Gồm nhiều lớp sợi bện
0963 862 156

Contact to us