ỐNG CAO SU THỰC PHẨM, FDA

  • Đạt chuẩn FDA, BfR của Thực phẩm
  • Nhiệt độ làm việc: -40°C đến +164°C
  • Áp suất làm việc: 20bar ở 95°C, 6bar ở 164°C
Danh mục:
ng-cao-su-thc-phm-fda-song-hng-pht

Contact to us